Oppreisningsordning

Oppegård kommune vedtok 19. november 2012 å slutte seg til Akershus fylkeskommunes oppreisningsordning for tidligere barnevernsbarn som har vært utsatt for omsorgssvikt eller overgrep. Søknadsfristen er utvidet.

Akershus fylkeskommune har etablert en oppreisningsordning for tidligere barnevernsbarn som har vært utsatt for omsorgssvikt eller overgrep mens de var i institusjon eller fosterhjem i perioden fra og med 1980 til og med 2003.

Kommunen og fylkeskommunen ønsker med dette å ta et moralsk ansvar for urett som er begått. Oppreisning gis i form av en uforbeholden unnskyldning og utbetaling av et pengebeløp.

Oppegård kommune vedtok 19. november 2012 å slutte seg til denne ordningen for perioden 1.7.1954 til og med 2003.

Oppreisningsordningen administreres av Akershus fylkeskommune, som tar i mot søknader.

Utsatt søknadsfrist: 1. november 2016

Les mer om ordningen på Akershus fylkeskommunes nettsider. Her finner du informasjonsbrosjyre, søknadsskjema og hvem du kan kontakte.