Bekymringsmelding

I følge Lov om barneverntjenster har alle kommunalt ansatte meldeplikt til barnevernet hvis de er bekymret for at barn opplever omsorgssvikt. Foreldrene skal få beskjed hvis ansatte sender en bekymringsmelding.

Andre kan også melde bekymring for barn direkte til Barneverntjenesten. Er du usikker på om du bør melde om bekymring, ta gjerne en telefon for å drøfte dette med oss. Du kan velge å være anonym. Du kan også komme til vårt kontor for å diskutere egen situasjon, eller diskutere en eventuell bekymringssmelding.

Meldinger
Bekymringsmeldinger kan skrives på et eget meldingsskjema fra barneverntjenesten, eller på et vanlig brevark. Du kan også ringe inn en bekymring, som skrives ned av den som mottar meldingen.

Skjema bekymringsmelding