Bekymringsmelding

Ifølge lov om barneverntjenster har alle offentlig ansatte og helsepersonell avvergelses- og meldeplikt til barnevernet hvis de er bekymret for at barn opplever omsorgssvikt.

Andre kan også melde bekymring for et barn. Er du usikker på om du bør melde en bekymring, kan du gjerne ta kontakt med oss. Du kan godt være anonym.

Du kan også komme til vårt kontor for å diskutere din egen situasjon, eller diskutere en eventuell bekymringssmelding.

Meldinger

Du kan skrive bekymringsmeldinger på et eget meldingsskjema, eller på et vanlig brevark. Du kan også ringe inn en bekymring. Da vil den som mottar meldingen skrive den ned.

Telefon: 66 81 91 78
Drøftings- og aktuttelefon: 993 50 547

Skjema bekymringsmelding