Alarmtelefon

Alle barn og unge i Oppegård kan ringe 116 111 hvis de er utsatt for ulike former for vold eller omsorgssvikt.

Det er også mulig å sende en e-post til de som sitter med Alarmtelefonen 
Telefonen er åpen kl. 15.00 - kl. 08.00 på hverdager. Den er døgnåpen i helgene, på helligdager og fridager.

Aktuell informasjon

Alarmtelefonen
Kors på halsen