Alarmtelefon

Alle barn og unge i Oppegård kan ringe 116 111 hvis de er utsatt for ulike former for vold eller omsorgssvikt.

Det er også mulig å sende en e-post til de som sitter med Alarmtelefonen 
Telefonen er åpen kl. 15.00 - 08.00 på hverdager. Den er ellers døgnåpen hele året, i helger og på helligdager og fridager.

Del av landsomfattende prosjekt
Alarmtelefonen er en del av barnevernet i kommunen, og barnevernet skal ta i bruk akuttmuligheter de har til rådighet. Hele prosjektet er et pilotprosjekt, som foreløpig varer i to år.

Aktuell informasjon
Alarmtelefonen
Kors på halsen