Telefon: 66 81 91 78
Drøftings- og akuttelefon: 993 50 547

Åpningstid: mandag–fredag kl. 08.00–15.30

Åpningstider for Follo barnevernvakt

Vi har åpent alle dager fra kl. 15.00.
I helger og høytider har vi åpent hele døgnet.
Telefon: 917 19 615 / 64 85 16 00

Ansvarsområder

  • gi råd, veiledning og konsultasjon (også anonymt)
  • drive forebyggende arbeid for utsatte barn og unge
  • undersøke bekymringsmeldinger
  • godkjenne fosterhjem
  • iverksette hjelpetiltak
  • gjennomgå bekymringsmeldinger innen en uke
  • gjennomføre undersøkelser innen tre måneder (unntaksvis seks måneder)

Hvem kan benytte seg av tjenesten?

Alle kan ta kontakt med oss, også anonymt. Barn kan ta kontakt selv hvis de ønsker det. Offentlig ansatte og helsepersonell har avvergelses- og meldeplikt når det er mistanke om omsorgssvikt. Private kan også melde fra hvis de er bekymret for et barn.

Har du lyst til å hjelpe?

Vi har stort behov for fosterhjem. Ta gjerne kontakt eller send oss en søknad.

Kontakt oss

Leder: Berit Jacobsen  
Telefon: 66 81 90 90
Telefaks: 66 81 91 81
Besøksadresse: Kolbotnveien 23, 5. etasje, 1410 Kolbotn
Postadresse: Postboks 510, 1411 Kolbotn
E-post: Barnevern

Aktuell informasjon

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet  
Barnevernloven  
Fylkesmannen i Oslo og Akershus