Barnevern

Tjenesten skal bidra til trygge oppvekstvilkår og sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid.

Telefon: 66 81 91 78.
Drøftings- og akuttelefon: 993 50 547.

Åpningstid: Mandag - fredag kl. 08.00-15.30.

Åpningstider for Follo barnevernvakt

Vi har åpent alle dager fra kl. 15.00.
I helger og høytider er vi døgnbemannet.
Telefon: 917 19 615 / 64 85 16 00.

Ansvarsområder

  • Råd, veiledning og konsultasjon (også anonymt)
  • Forebyggende arbeid for utsatte barn og unge
  • Undersøke bekymringsmeldinger
  • Godkjenne fosterhjem
  • Iverksette av hjelpetiltak
  • Gjennomgå bekymringsmeldinger innen en uke
  • Gjennoomføre undersøkelser innen tre måneder (unntaksvis seks måneder)

Hvem kan benytte seg av tjenesten?

Alle kan ta kontakt med oss, også anonymt. Barn kan ta kontakt selv¨hvis de ønsker det. Offentlig ansatte og helsepersonell har avvergelses- og meldeplikt ved mistanke om omsorgssvikt. Private kan også melde fra hvis de er bekymret for et barn.

Har du lyst til å hjelpe?

Vi har stort behov for fosterhjem. Ta gjerne kontakt eller send oss en søknad.

Kontakt oss:

Leder: Berit Jacobsen  
Telefon 66 81 90 90
Telefaks: 66 81 91 81
Besøksadresse: Kolbotnveien 23, 5. etg., 1410 Kolbotn
Postadresse: Postboks 510, 1411 Kolbotn
E-post: Barnevern

Aktuell informasjon

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet  
Barnevernloven  
Fylkesmannen i Oslo og Akershus