Vestre Greverud barnehage - avd. Toppenhaug

Durendalveien 1, 1415 Oppegård, tlf. 66 81 31 79

Kart

E-post: VestreGreverud.barnehage@oppegard.kommune.no  
Antall avdelinger: 1
Aldersgruppe: 3-5 år H/D, HA/K
Virksomhetsleder: Kathrine Werenskjold Schmidt

Om barnehagen

Vestre Greverud barnehage er fordelt på to hus: Avdeling Flåtestadveien og avdeling Toppenhaug. Barnehagen har en avdeling med barn i alderen 3 - 5 år. Barnehagen er en heldagsbarnehage, som også tilbyr korttidsplasser (18 timer/ 30 timer pr. uke).

Nærmiljø

Barnehagen holder til i underetasjen til eldresenteret og har kort vei til barneskole, tog, butikk, mm. Det er også kort gangavstand til skogen.

Satsingsområde og arbeidsmåter

Vi mener at barnehagens kvalitet ligger i de voksnes samspill med barna. Den beste utvikling for barna skjer i samspill med andre barn og med anerkjennende og modne voksne.

Satsingsområder

  • Språk og kommunikasjon
  • Styrke barnas kompetanse gjennom lek