Markeringer

Vi markerer fødselsdager og ulike høytidsdager.

Fødselsdager
Vi markerer barnas fødselsdager i barnehagen. Foreldrene/foresatte tar med noe barnet liker å spise denne dagen, gjerne noe annet en kake/is. Oppskårede grønnsaker eller fruktfat er et godt alternativ. Skal dere ha selskap hjemme, ønsker vi at dere sender invitasjoner til barnas privatadresser. De som ikke blir bedt, blir lett lei seg og vi har opplevd at invitasjoner blir borte.

Barnehagen er en solsikkebarneahge

Høytidsdager
Barnehagen har en liten markering av kulturelle og religiøse høytider til de barna som er representert i barnegruppen. Vi markerer alltid jul, påske, karneval og 17. mai. I tillegg hender det at vi markerer nasjonaldager til barn fra andre land og samedagen. Vi samarbeider med foreldre/foresatte om hvilke dager vi markerer det enkelte år.

Fellessamling
En dag i måneden møtes alle barn og voksne til samling på kjøkkenet. Ansvaret går på rundgang mellom virksomhetsleder og de enkelte avdelingene.