Turer

Alle fire avdelingene har turer i løpet av uken for alle barn – disse turene er tilpasset barnas alder og utvikling.

Natur og friluftsliv gir rom for mangfold av opplevelser gjennom hele året. Natur og grøntområder utfordrer motoriske ferdigheter og stimulerer motorisk utvikling hos barn i førskolealder. Det er viktig at barna blir glad i å være ute i naturen, for så å ha et ønske om å ta vare på den. Vi vil legge til rette for å gi barna positive opplevelser og utfordringer.

Mål: Barnehagen skal legge til rette for å gi barna gode naturopplevelser

  • Oppleve naturen og se hvordan denne forandrer seg fra årstid til årstid
  • Oppleve gleden ved å være ute i all slags vær
  • Gi barna grunnleggende innsikt i samspillet i naturen
  • Få erfaringer og gi barna kunnskap om dyr og planter
  • Bli kjent i nærmiljøet