Personalsamarbeid

I Mellomåsen barnehage har vi et veldig godt arbeidsmiljø. Mange av oss har jobbet her lenge. Vi har en aldersspredning på 21- 60 år. Her er det mye humor, glede, initiativ og deltakelse.

For at barna skal oppleve et godt miljø i barnehagen og at barnehagen skal nå sine mål, er det viktig at samarbeidet personalet i mellom fungerer godt.

Personalet skal:

  • Være løsningsorienterte og tenke positivt
  • Være fleksible og hjelpe hverandre
  • Ha respekt og vise omsorg for hverandre
  • Oppmuntre og rose hverandre
  • Bidra med sine ressurser
  • Skille sak og person
  • Være lojale mot de beslutninger som er tatt
  • Jobbe etter vår felles plattform i arbeidet med barna