Oppstart og tilvenning

  • barnehageåret starter 1. august
  • barn som bytter barnehage eller avdeling, har plass på nytt sted fra denne datoen eller fra avsluttet ferie etter 1. august
  • barn som ikke har plass fra før starter opp i løpet av august
  • barnehagen sender ut velkomstbrev i begynnelsen av juni til nye familier med informasjon om oppstartsdato, avdeling og annen nødvendig informasjon
  • barnehagen inviterer nye barn og foreldre til besøksgrupper før sommeren så barna kan bli litt kjent med oss før oppstart
  • barnehagen ønsker nye barn og foreldre hjertelig velkommen til å besøke oss før oppstart i august. Fint om dere tar kontakt og avtaler når dere kommer så vi kan være der og ta dere imot

Tilvenning / tilknytningsperson

Tilvenningsperioden skal hjelpe barna og foreldrene til å få en god start i barnehagen. Vi beregner minst tre dager til tilvenning av helt nye barn. En av foreldrene må være med barnet i barnehagen disse dagene. Alle barn får en tilknytningsperson. Denne personen har et spesielt ansvar for å ha et tett samarbeid med foreldre/ foresatte og sørge for at barnet for en så positiv start på barnehagehverdagen som mulig i samarbeid med foreldrene. Det er pedagogisk leder som har hovedansvaret for sin avdeling.

Har dere mulighet til å gi barnet litt kortere dager i begynnelse av oppstartsperioden er det veldig godt for barnet. Det er mye nye inntrykk og mennesker å bli kjent med.