Naturen som lek og læringsarena

Vi bruker aktivt naturen som lekeplass. Her får barna utfordringer de ikke møter ellers og de får stimulert alle sansene i et miljø som stadig forandrer seg. Naturen gir sansemotoriske utfordringer og et mangfold av muligheter.

Opplevelser i naturen bidrar til erfaringer og læring innenfor de fleste fagområder. Den er en arena for fantasifull, kreativ og motorisk utfordrende lek og lærerike undringsopplevelser ved å studere alt som spirer og gror, rusler, kryper eller flyr forbi.

Følger årstidene

Vi følger forandringer i årstidene hvor hver årstid innbyr til ulike former for lek. Vårt mål er at barna blir glad i å bruke, utnytte og ta vare på naturen til alle årstider.