Svartskog friluftsbarnehage SA

Roald Amundsensvei 105, 1420 Svartskog

Telefon: 66 80 52 31
E-post: svartskogbarnehage@online.no
  
Antall avdelinger: 1
Aldersgruppe: 1-5 år H

Eier: Foreldreforeningen på Svartskog
Virksomhetsleder: Anne Aabye

Åpningstider

Barnehagen er åpen mandag – fredag, kl. 07.30 – 16.45.
Vi er stengt mellom jul og nyttår, i påskeuken og fire uker i juli.

Om barnehagen

Lek og nysgjerrighet i naturen er vår plattform, og gjennom lek og samspill har vi et særlig fokus på sosial kompetanse.

Barnehagen har en unik beliggenhet «midt i naturen». Vi har et nærmiljø som inneholder alt fra spennende trollskog med blåbær og sopp, stubber, tre-velt og bekker med tilhørende dyreliv. Vi har åpent landskap med store jorder, gårdsmiljø med husdyr og Bunnefjorden med alt det spennende som finnes i fjæra. Barnehagens frodige naturtomt appellerer også til kreativ lek, fysiske utfordringer og utforskning av vekster og dyreliv.

Barnehagen er en heldagsbarnehage, som tar imot barn 1 - 5 år. Vi er en liten barnehage med 13 – 18 barn der alle er samlet på én avdeling. Barnehagen kan ta imot inntil fem barn i aldersgruppen 1 - 3 år. Barnehagen har fire ansatte. Vi er en foreldredrevet privat barnehage. Opptaket er samordnet med andre barnehager i kommunen. Vi serverer mat fire dager i uken. En dag har vi varm mat, som vi tilbereder sammen med barna. Da bruker vi gjerne råvarer fra naturen eller drivhuset vårt. På turdagen har barna med matpakke.

Naturen som lek og læringsarena

Vi bruker aktivt naturen som lekeplass. Her får barna utfordringer de ikke møter ellers og de får stimulert alle sansene i et miljø som stadig forandrer seg. Naturen gir sansemotoriske utfordringer og et mangfold av muligheter.

Opplevelser i naturen bidrar til erfaringer og læring innenfor de fleste fagområder. Den er en arena for fantasifull, kreativ og motorisk utfordrende lek og lærerike undringsopplevelser ved å studere alt som spirer og gror, rusler, kryper eller flyr forbi. Vi følger forandringer i årstidene hvor hver årstid innbyr til ulike former for lek. Vårt mål er at barna blir glad i å bruke, utnytte og ta vare på naturen til alle årstider.

Sosialt samspill

Å få delta i lek og få venner er grunnlaget for barnas trivsel i barnehagen. Alle er viktige og skal høres og ses. Vi skal ha et inkluderende miljø hvor vi vektlegger trygghet i lek og gode opplevelser i felleskap. Den gode selvfølelsen kommer gjennom å erfare at man er trygg på seg selv med hele sitt følelsesregister, at man blir tatt på alvor og blir forstått. Barnehagen har som mål at barna skal få utvikle selvstendighet og trygghet på seg selv og andre. Med alle dens enkeltindivider, blir barna utfordret til å mestre balansen mellom selvhevdelse og å se andres behov.