Barnehagens satsingsområde

Vi har god erfaring med å velge ut et nytt satsningsområde hvert år. Da kan personalet konsentrere seg om, og øke kunnskap og ferdighet innenfor et og et område om gangen.

På lang sikt får personalet bred kunnskap innenfor flere sentrale områder. Personalet er barnehagens viktigste ressurs.

Du finner årsplanen på barnehagens egen nettside.