Sofiemyråsen barnehage SA

Tømteveien 21, 1412 Sofiemyr

Telefon: 66 82 16 80 
E-post: styrer@sofiemyrasen.no
Hjemmeside: Sofiemyråsen barnehage

Antall avdelinger: 4
Aldersgruppe: 0-5 år H/D
Virksomhetsleder: Ellen Eike

Sofiemyråsen barnehage

Om barnehagen

Sofiemyråsen barnehage er en privat barnehage, som åpnet i august 2000. Vi holder til innerst i Tømteveien, med skog på alle kanter. Vi tilbyr 100 % plasser. Åpningstiden er kl. 07.00 – 17.00. Redusert åpningstid jul og påske (stengt julaften og nyttårsaften). Foreldrene betaler ekstra per mnd. for mat. For dette serverer vi mat to ganger per dag. En gang i uka er det et varmt måltid. 

Foreldreeid

Barnehagen er foreldreeid og driftes som et samvirkeforetak, hvor foreldrene betaler inn et andelsinnskudd på kr 5000 per barn. Andelsinnskuddet forrentes ikke. Det betales tilbake når medlemskapet sies opp, med mindre du har noe utestående i samvirket. Foreldrene har et eierstyre, som samarbeider tett med barnehagens personale. Vi prøver så langt det er mulig å følge foreldrenes ønsker for et godt barnehagetilbud. Det er søskenprioritering ved opptak.  

Vår visjon: «Stort og smått har det godt!»

Vi mener at både barn og voksne må trives for å ha en god hverdag og et godt læringsmiljø. Det er viktig for oss å forene foresattes ønsker og sentral barnehagepedagogikk. Vi ønsker å forandre oss over tid, i tråd med det som skjer innenfor vårt fagområde. 

Barnehagens satsningsområde

Vi har god erfaring med å velge ut et nytt satsningsområde hvert år. Da kan personalet konsentrere seg om, og øke kunnskap og ferdighet innenfor et og et område om gangen. På lang sikt får personalet bred kunnskap innenfor flere sentrale områder. Personalet er barnehagens viktigste ressurs.

Ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon.