Opptakskriterier og vedtekter

Her finner du informasjon om opptakskriterier og vedtekter for Rikeåsen barnehage.

Opptakskriterier

  • barn med nedsatt funksjonsevne (må dokumenteres)
  • barn som omfattes av barnevernsvedtak (må dokumenteres)
  • barn av ansatte etter retningslinjer fastsatt av eierstyret
  • søsken av barn som går i barnehagen
  • barn med bostedsadresse i skolekretsen
  • øvrige plasser tildeles etter barnas fødselsdato (eldre barn går foran yngre)

Opptaksmyndigheten kan fravike prioriteringsrekkefølgen ut fra hensyn til barnegruppens alders- og kjønnssammensetning.

Vedtekter

Her finner du vedtektene for Rikeåsen barnehage.