Foreldrebetaling

Barnehagen følger maksimalpris fastsatt av Stortinget, og tilbyr de samme moderasjonsordningene som de kommunale barnehagene.

Foreldrene eier barnehagen ved at de kjøper en andel på kr 7500 når barnet begynner i barnehagen. Andelen betales tilbake når barnet slutter, men innskuddet forrentes ikke.