Rikeåsen barnehage SA

Haugastølveien 7, 1410 Kolbotn

Telefon: 66 99 40 77
E-post: Rikeasen@online.no

Antall avdelinger: 4
Aldersgruppe: 0-5 år H/D
Virksomhetsleder: Kaia Brækken

Rikeåsen barnehage

Om barnehagen

Rikeåsen barnehage er en foreldredrevet barnehage, som ble startet i 1997. Barnehagen har fire avdelinger. Småvettene og Tusseladden er for små barn (0-3 år), mens Trolltjern og Eventyrskogen er for store barn (3-5 år). Med vår kjempeflotte beliggenhet, stille og rolig tett inntil skogen på Rikeåsen, har vi mulighet til å være ute og utforske naturen hele året. Det er derfor naturlig for oss å fokusere på uteaktiviteter i det pedagogiske arbeidet vårt. Vi bruker også vår flotte lavvo flittig.

Foreldrene eier barnehagen ved at de kjøper en andel på kr 7500 når barnet begynner hos oss. Andelen tilbakebetales når barnet slutter. Andelseierne velger et styre, som står ansvarlig for driften av barnehagen. Styreleder er Alexander Stark.

Vår visjon: ”Gode opplevelser i trygge omgivelser”

Det viktigste for oss som jobber i barnehagen er at barna har gode opplevelser sammen med de voksne og barna i barnehagen. Vi ønsker at både foreldre og barn skal oppleve barnehagen som trygg og god. Trygge omgivelser mener vi skapes av de voksne som jobber her. Vårt mål er at både store og små skal relatere seg til barnehagen med positive følelser. I hverdagen deles barna ofte inn i mindre grupper. Dette mener vi er gunstig både for voksenkontakt, lek og trygghet.

Voksenrollen

For at vi skal nå våre mål i barnehagen vet vi at det er avgjørende at de ansatte innehar en trygg og reflektert voksenrolle. Vi har mye fokus på anerkjennende kommunikasjon, og jobber kontinuerlig med egenutvikling og kompetanseheving blant personalet. Vi har tro på at bruk av såkalt sjiraffspråk (ikkevoldskommunikasjon) vil gi oss bedre muligheter til å oppnå kontakt med barna, slik at vi kan skape gode relasjoner med hver og en.

Mat i barnehagen

Barna tilbys ”smøre-selv” to måltider fem dager i uken med godt, grovt brød og knekkebrød, sunt pålegg og deilige grønnsaker. Brødkurv og pålegg settes frem på bordet slik at barna kan forsyne seg selv og hjelpe hverandre.

Slik blir måltidet også en fin arena der barna samhandler, prøver ny mat og øver på å smøre selv. Når barna har bursdag velger bursdagsbarnet mat fra en meny med varm mat. Så får bursdagsbarnet med seg en venn på kjøkkenet og tilbereder maten sammen med en voksen. Vi ser at barna koser seg med å delta i matlagingen. Bursdagsbarnet serverer stolt ”sin” mat, og vi har på en god måte flyttet fokuset bort fra søtsakene.

Foreldresamarbeid

I Rikeåsen barnehage er foreldregruppen en verdifull samarbeidspartner. Vi har en rekke engasjerte foreldre, som gjerne bidrar på ulike måter. Det kan være i styret, FAU eller når det ellers faller seg naturlig. Som forelder har du også en unik mulighet til å påvirke innhold og tilbud i barnehagen vår, da vi hele tiden ønsker en tett dialog med foreldrene.

Opptakskriterier

  • Barn med nedsatt funksjonsevne (må dokumenteres)
  • Barn som omfattes av barnevernsvedtak (må dokumenteres)
  • Barn av ansatte etter retningslinjer fastsatt av eierstyret
  • Søsken av barn som går i barnehagen
  • Barn med bostedsadresse i skolekretsen
  • Øvrige plasser tildeles etter barnas fødselsdato (eldre barn går foran yngre)

Opptaksmyndigheten kan fravike prioriteringsrekkefølgen ut fra hensyn til barnegruppens alders- og kjønnssammensetning.

Vedtekter

Her finner du vedtektene for Rikeåsen barnehage