Plandager og ferie

Plandager og ferie for kommunale barnehager

Barnehagene er stengt:

 • de to midterste ukene i juli (se tabell nedenfor)
 • jul- og nyttårsaften
 • fra kl. 12.00 onsdag før skjærtorsdag
 • fem planleggingsdager (se tabell nedenfor)
 • åpen barnehage følger skolens ferie- og fridager. Det gjelder også 30 timers tilbud ved Vestre Greverud, avd. Toppenhaug

Planleggingsdager

De kommunale barnehagene er stengt fem planleggingsdager i løpet av barnehageåret. Målet med dagene er å styrke det pedagogiske innholdet i barnehagen ved å gi personalet bedre mulighet til planarbeid.

Høst 2017

Torsdag 17. august
Fredag 18. august
Fredag 3. november

Vår 2018

Tirsdag 2. januar
Fredag 11. mai

Ferie

Tidspunkt for sommerstengt:
2018: Uke 28 og 29 (mandag 9. juli t.o.m. fredag 20. juli)

Barna skal ha minst fire ferieuker i løpet av kalenderåret. Som hovedregel bør tre uker være sammenhengende. Planleggingsdager kan regnes som feriedager for barnet.

Enkelte barnehager samarbeider om driften i skolens sommerferie. Det gjelder først og fremst i uken før og etter at barnehagene er stengt. Barn og ansatte i barnehager som blir berørt, flytter da til en barnehage i nærheten. Virksomhetsleder avgjør om barnehagen skal samarbeide med andre om sommeren etter at samarbeidsutvalget har drøftet saken. Barnehagen skal informere foreldre i løpet av mai, jfr. vedtektenes § 18.

Plandager og ferie for private barnehager

Rikeåsen

Barnehagen er stengt:

 • de to midterste ukene i juli (samme uker som kommunale barnehager)
 • jul – og nyttårsaften
 • onsdag før skjærtorsdag
 • fem planleggingsdager (kontakt barnehagen for informasjon om hvilke dager)

Barna skal ha fire ferieuker i løpet av barnehageåret. Som hovedregel skal tre uker tas sammenhengende.

Sofiemyråsen

Barnehagen er stengt:

 • jul – og nyttårsaften
 • fra kl. 12.00 onsdag før skjærtorsdag
 • fem planleggingsdager (kontakt barnehagen for informasjon om hvilke dager)

Barna skal ha minst fire ferieuker i løpet av året. Tre av disse ukene må avvikles innenfor perioden fra siste uken i juni til første uken i august.

Svartskog friluftsbarnehage

Barnehagen er stengt:

 • fire uker om sommeren (normalt i juli måned)
 • mellom jul og nyttår
 • mandag til onsdag før skjærtorsdag
 • det legges opp til fem planleggingsdager (kontakt barnehagen for informasjon om hvilke dager)