Vestre Greverud barnehage avd. Flåtestadveien

Vestre Greverud barnehage avd. Flåtestadveien

Vestre Greverud barnehage er fordelt på to hus: Avdeling Flåtestadveien og avdeling Toppenhaug. Flåtestadveien barnehage er en heldagsbarnehage, som åpnet høsten 1985. Den består av tre avdelinger, for tiden inndelt med en avdeling for barn 0 - 3 år og to avdelinger med barn 3 - 5 år.

Barnehagen er nylig pusset opp utvendig med ny bordkledning og nye vinduer og dører. Det ble ferdig høsten 2015.

Nærmiljø

Barnehagen har et flott uteområde med akebakke, bålplass og egen skog som brukes flittig. Vi har kort gangavstand til ”ordentlig” skog, stor akebakke mm. Ellers har vi skole, sykehjem, butikksenter, kirke, buss og jernbane i nærmiljøet. Disse stedene samarbeider vi med og bruker jevnlig.

Vi samarbeider også mye med avdeling Toppenhaug. Det tar ca. en halv time for barna å gå fra det ene huset til det andre. Vi legger opp til å besøke hverandre så ofte vi kan og vi er sammen i jul/påske og sommerferier.

Satsingsområde

I Vestre Greverud barnehage jobber vi spesielt med hvordan barna kan utvikle sin sosiale kompetanse. For å få til dette, stilles det krav til de voksnes kunnskap og væremåte. Vi mener at barnehagens kvalitet ligger i de voksnes samspill med barna. Den beste utvikling for barna skjer i samspill med andre barn og med anerkjennende og modne voksne. Vi deler ofte barna inn i lekegrupper, både på den enkelte avdeling og på tvers av avdelinger.  Vi vektlegger også det å arbeide med språk og kommunikasjon i hverdagen.

I Vestre Greverud barnehage har vi utformet vår visjon:

Et godt miljø for mangfold og fellesskap

Vi er her for at barna deres skal få en best mulig dag i barnehagen. Vi er opptatt av å skape gode øyeblikk sammen med barna. Barnehagen skal være et sted for omsorg, lek, læring og danning.

Velkommen til oss!

Kontaktinformasjon

Telefon: 66 81 30 35

E-post

Besøksadresse: Flåtestadveien 2, 1415 Oppegård

Postadresse: Postboks 510, 1411 Kolbotn

Kart

Antall avdelinger: 3
Aldersgruppe: 0-5 år
Virksomhetsleder: Kathrine Werenskjold Schmidt