Overgang til skole

De barna som går siste året før skolestart (”Skrukketrollene”) starter opp på sensommeren med turer til skogen for å bli godt kjent,

Skrukketrollene har en viktig rolle i Lucia-dag-markeringen i desember. De jobber med lettere skoleforberedende oppgaver i løpet av vinteren og drar på besøk til skolene om våren. Alle barnehagene i Oppegård arrangerer felles skoletreff for alle som sogner til samme skole. Et av treffene er på skolens område, mens det andre er ute i skogen. Foreldre/foresatte får egen informasjon om opplegget for Skrukketrollene.

ski.jpg

Rutine for overgang barnehage – skole
I Oppegård har vi egen rutine for overgangen fra barnehage til skole for at dette skal gå så greit  som mulig. Vi fyller ut et informasjonsskjema som sendes til skolen. Foreldre/foresatte får se dette. 

Skolekrets
Barna i Vestliveien barnehage sogner både til Østli og Greverud skole. Se informasjon om skoletilhørighet.