Vestliveien barnehage

Vestliveien barnehage

Vestliveien barnehage åpnet i oktober 1989. Barnehagens fine beliggenhet gjør at vi har kort avstand til offentlig kommunikasjon, skogen, ake- og friluftsmuligheter på golfbanen og nærmiljøet forøvrig.

Om barnehagen

Vi er en Grønt Flagg-barnehage og Solsikkebarnehage med stor pedagogtetthet. Barnehagen har fire avdelinger, som heter "Dragefjellet", "Trollskogen", "Hekseberget" og "Tussebo".

Ansatte

De siste årene har vi hatt flere menn ansatt i barnehagen vår. Dette er verdifullt for barna, både i forhold til fokus på likestilling, personalets trivsel og kulturen i barnehagen. Mange av de ansatte har lang fartstid hos oss og preger milljøet med spesielle tradisjoner i forbindelse med års- og høytider. Både personal, barn og foreldre trives godt i vår barnehage. Vi hadde en snittscore på 4,85 (på en skala fra 1 til 5) på siste medarbeiderundersøkelse og 5,2 (på en skala fra 1 til 6) på siste brukerundersøkelse.

Vårt pedagogiske arbeid

De ansatte legger stor vekt på å bli kjent med hvert enkelt barn og ta vare på øyeblikkene sammen med dem. Vi jobber tverrfaglig og er innom flere temaer i løpet av året. På denne måten får vi frem rammeplanens syv fagområder. Temaene blir bestemt av avdelingens personale etter inspill fra barna. Vi er også opptatt av å lære personalet og barna til å bruke ulike IKT verktøy.

Leken er den viktigste aktiviteten i barnehagen. Lek danner grunnlaget for læring og utvikling av barnets sosiale kompetanse, noe av det mest essensielle barnet lærer i barnehagen.

Satsningsområdet vårt i 2017 er «det pedagogiske miljøets betydning for leken».

Kontaktinformasjon

Telefon: 66 89 11 30

E-post

Besøksadresse: Vestliveien 21, 1415 Oppegård

Postadresse: Postboks 510, 1411 Kolbotn

Kart

Antall avdelinger: 4
Aldersgruppe: 0-5 år
Virksomhetsleder: Elin Skålevåg