Trolldalen barnehage avd. Vassbonn

Trolldalen barnehage avd. Vassbonn

Avdeling Vassbonn åpnet høsten 1981. Barnehagen ligger sentralt i et boligområde, med Vassbonn skole som nærmeste nabo. Vi har gangavstand til Kolbotn sentrum og fine turmuligheter i nærområdet. Vi er opptatt av at barna skal trives godt i barnehagen, og få troen på seg selv. Det satses på lek og mye fysisk aktivitet.

Om barnehagen

Trolldalen barnehage består av avdeling Vassbonn og avdeling Trollåsen. Avdeling Vassbonn består av tre baser. To baser har barn i alderen 3 - 5 år, og en base har barn i alderen 0 - 3 år. Vi har en personalgruppe med lang erfaring og legger vekt på personalets ressurser og godt samarbeidsklima med mye humor. Vi har pedagoger i alle lederstillinger.

Barnehagen har en fast turdag i uka, der vi blir kjent med nærmiljøet. Turen går ofte til Toneskogen, hvor vi har bålplass og god leirplass.

Fokusområder

Vi vektlegger spesielt språklig- og sosial kompetanse. Gjennom dette arbeidet ønsker vi at alle barn skal få et nødvendig grunnlag for å kunne lykkes i kommunikasjon og samvær med mennesker de møter. For å oppnå dette målet har barna behov for å bli sett og hørt på sitt nivå. Vi bestreber oss derfor på å bruke en anerkjennende kommunikasjonsform.

I 2006 ble vi sertifisert som Grønt flagg, en miljøsertifisering for barnehager og skoler. Vi lærer barna om kildesortering, sparing av strøm og vann og arrangerer Rusken-aksjon.

Barnehagens visjon

”Mye å lære, godt å være”.

Vi ønsker at Trolldalen barnehage, avd. Vassbonn, skal være et sted det er godt og trygt å være. Samtidig legger vi til rette for at barnehagen skal være en god arena for læring og utvikling.

Kontaktinformasjon

Telefon: 66 81 99 40

E-post

Besøksadresse: Tømmerveien 16, 1414 Trollåsen

Postadresse: Postboks 510, 1411 Kolbotn

Kart

Antall avdelinger: 3
Aldersgruppe: 0-5 år
Virksomhetsleder: John Børresen