Tømteveien barnehage

Tømteveien barnehage

Velkommen til Tømteveien barnehage, “Borgen i skogen”! Arkitekten A. Riseng lot seg inspirere av det flotte naturområdet omkring tomten. Dette gir fantastiske muligheter for både små og store til å kunne utfolde seg i trygge omgivelser.

Barnehagen består av fire avdelinger med plass til 60 barn. Vi har to avdelinger for de mindre barna (Spurven og Hakkespetten) og to avdelinger for de større barna (Ugla og Tiuren).

Vi har mange erfarne ansatte. Trygghet og rutiner er en viktig del av hverdagen. Vårt motto er: «Alle barn skal kjenne alle voksne og alle voksne skal kjenne alle barn». Vi jobber også på tvers av avdelingene, med aldersrene grupper i lek og temaarbeid.

Arrangementer

Vi har mange hyggelige tradisjoner som FN-arrangement, julebord for barna, Luciatog, nissefest, eventyrtema, karneval, vinteraktivitetsdag, påskefrokost, vårtur, Rusken, dugnad, feiring av nasjonaldagen, sommertur, sommerfest og ulike fellessamlinger.

Skolestart

I tillegg til ukentlige skoleforberedende aktiviteter for skolestarterne, satser vi hvert år på å tilby vanntilvenning, da vi har kort avstand til svømmehallen. Det foregår hver eller annenhver uke. Det er alltid med ansatte med livredningskompetanse.

Satsningsområder

I tillegg til å ha fokus på ett fagområde fra Rammeplanen hvert halvår har vi i Tømteveien barnehage valgt å ha ekstra fokus på våre fem bærebjelker; barns medvirkning, friluftsopplevelser, sosial kompetanse, læring og danning og lek.

Vi gleder oss til å se deg!

Kontaktinformasjon

Telefon: 66 81 22 50/51

E-post

Besøksadresse: Tømteveien 25, 1412 Sofiemyr

Postadresse: Postboks 510, 1411 Kolbotn

Kart

Antall avdelinger: 4
Aldersgruppe: 0-5 år
Virksomhetsleder: Randi Tobiassen / Sturle Hoff