Ødegården barnehage

Ødegården barnehage

Ødegården barnehage er en barnehage bygget for seks avdelinger som ligger på Sofiemyr. Barnehagen ble tatt i bruk høsten 2015 etter flytting fra midlertidige lokaler (het tidligere Grønliåsen barnehage).

Om barnehagen

Ødegården barnehage, slik den fremstår i dag, ble tatt i bruk mandag 21. september 2015.

Barnehagen har areal til å huse seks avdelinger, som alle har fått navn etter boligene til små dyr: Bikuben, Froskedammen, Humlebolet, Maurtua, Sneglehuset og Trosteredet. I januar 2017 har vi to avdelinger med barn under tre år og to avdelinger med barn over tre år.

Om bygget

Barnehagen er bygget som passivhus for å gi lavere energiforbruk. Dette inkluderer sprinkelanlegg, vannbåren varme og balansert ventilasjon. Det er boret energibrønner som gir både varme og kjøling til ventilasjonsanlegget. Bygget er kledd med teglsten, noe som gir et enklere vedlikehold.

Barnehagen har fått grønt tak, ikke et tradisjonelt torvtak, men et sedumtak. Et sedumtak består av et syntetisk nett fylt med stein og sand og små vekster som stauder og forskjellige sedumplanter. Dette taket demper oppvarmingen om sommeren og virker isolerende om vinteren og er med på å gjøre luften renere.

Solid Entreprenør AS har vært totalentreprenør. Barnehagen er tegnet av BAS Arkitekter. Bruttoarealet er på 744 m2.

Visjon og satsingsområder

"Det gode fellesskap for små og store i lek og næring" er barnehagens visjon.

Felles for hele barnehagen dette barnehageåret er "vennskap" og "kropp, bevegelse og helse". Disse temaene angir rammen for planleggingen av årets aktiviteter.

Trygghet og trivsel er grunnleggende i alt vi foretar oss. Barn, foreldre og ansatte skal ha en barnehage der de vet at alle blir respektert for den de er og det de står for.

Barnehagens beliggenhet gir gode muligheter for mye aktivt uteliv. Hva er bedre enn en tur i skogen, få kjennskap til planter, dyr og insekter og få oppleve fellesskap rundt bålet? Hos oss er alle ute i all slags vær. Som sagt av andre før: det finnes ikke dårlig vær, bare dårlige klær.

Kontaktinformasjon

Telefon: 66 81 99 22

E-post

Besøksadresse: Kongeveien 16 B, 1412 Sofiemyr

Postadresse: Postboks 510, 1411 Kolbotn

Kart

Antall avdelinger: 6
Aldersgruppe: 0-5 år
Virksomhetsleder: Mona Egén Mobæk