Nordåsveien barnehage

Nordåsveien barnehage

Nordåsveien barnehage åpnet høsten 1990 og ligger på Greverud i naturskjønne omgivelser, med gangavstand til Gjersjøen. Nærmiljøet er preget av eneboliger og tomannsboliger på den ene siden og spennende skog på den andre siden.

Om barnehagen

Barnehagens fire avdelinger heter ”Nasse”, ”Tussi”, ”Tigergutt” og ”Ole-Brumm”.

I Nordåsveien barnehage er vi opptatt av relasjoner mellom barna, mellom barn og voksne og oss voksne imellom. Vi er opptatt av hvordan vi samspiller i alle øyeblikkene som en barnehagedag består av. Måten vi møter det enkelte barn på er preget av en anerkjennende væremåte hvor barn og voksne skal oppleve å bli sett og hørt og respektert.

Målet vårt er at barna som går i Nordåsveien skal oppleve et godt klima, bli inkludert i lek og ha et positivt samspill med andre barn og voksne. I et positivt samspill ønsker vi at barna kan ta initiativ til lek og aktiviteter med andre barn og å være løsningsorientert i konfliktsituasjoner. Vi jobber for at barna skal lære å ta hensyn til hverandre, vise omsorg for hverandre og å kunne hevde seg selv.

Vi bruker plandager og personalmøter til å bli bedre kjent med oss selv som voksne og utvikle oss i arbeidet med relasjoner. På denne måten håper vi å bli tydeligere i samspillet med barna. Vi deler barnegruppene inn i mindre aldersinndelte grupper og er ute og inne til forskjellige tider. I gruppene er det lek, ulike aktiviteter og samling. Vi bruker rollespill og konkrete eksempler til å belyse ulike temaer og måter å samhandle på.

Kontaktinformasjon

Telefon: 66 89 11 60

E-post

Besøksadresse: Nordåsveien 19, 1415 Oppegård

Postadresse: Postboks 510, 1411 Kolbotn

Kart

Antall avdelinger: 4
Aldersgruppe: 0-5 år
Virksomhetsleder: Inger Johanne Røse