Mellomåsen barnehage

Mellomåsen barnehage

Mellomåsen barnehage åpnet i 1989. Barnehagen har fire avdelinger og ligger i nær tilknytning til skogen som benyttes til lek og aktiviteter. Det er kort vei til kollektivtransport, butikker og skole. Barnehagen har et variert uteområde.

Om barnehagen

Barnehagen har fire avdelinger. ”Gjøglerne” har 18 barn i alderen 3 - 5 år. ”Soria Moria” har 18 barn i samme alder. ”Berget Det blå” har 9 barn i alderen 1 - 2 og ”Gaptrosten” har 16 barn i alderen 2 - 3 år. I Mellomåsen barnehage vil vi at barna skal få gode lekemuligheter og lekekamerater. Alle avdelinger er utformet forskjellig. Dette gir barna en unik mulighet til lek og aktivitet.

Temaplan fra august til juni

Barnehagen gir I tillegg til årsplanen ut temaplan på hver avdeling. Detaljert informasjon om arbeidet gis i ukeplan/månedsplan.

Fordypningstemaer

Barnehagen velger fordypningstema hver høst som tar utgangspunkt i et av fagområdene. Dette fordypningstemaet jobber barnehagen med til barnehageåret avsluttes. På den måten jobber vi med flere ulike fagområder over en hel barnehageperiode for barna. Les mer om dette i årsplanen.

Anerkjennelse og respekt

Barn og voksne er gjennom hele dagen i et samspill. Kvaliteten på den daglige kontakten vil være av stor betydning for hvordan barna opplever oss voksne og verden rundt seg. Barna har behov for å få bekreftelse på at de blir tatt på alvor for å utvikle en god selvfølelse.

Samspillet må være preget av grunnleggende respekt for det enkelte individ og ivareta deres følelser og behov på en anerkjennende og tilstedeværende måte.

Tilrettelegging for lek

  • Barna får leke i mindre grupper og med barn på samme alder og utviklingstrinn
  • Barna skal ha mulighet for å leke uforstyrret
  • Personalet deltar på barnas premisser og er å tilstede i leken for å gi hjelp og veiledning
  • Personalet observerer leken og setter i gang tiltak dersom barna trenger lekekompetanse
  • Barnehagens dagsrytme gir barna mulighet for veksling mellom aktivitet og hvile

Kontaktinformasjon

Telefon: 66 81 99 17

E-post

Besøksadresse: Tømmerveien 2, 1414 Trollåsen

Postadresse: Postboks 510, 1411 Kolbotn

Kart

Antall avdelinger: 4
Aldersgruppe: 0-5 år
Virksomhetsleder: Merete Bygstad