Kapellveien barnehage

Kapellveien barnehage

Kapellveien barnehage åpnet i november 2002. Barnehagen ligger sentralt til på Kolbotn, med kort vei til kollektivtransport. Nærmiljøet vårt er variert og spennende med skog og mark, lekeplasser og Kolben kultur- og aktivitetssenter som brukes jevnlig. Barnehagen har moderne, lyse og trivelige lokaler med et fellesrom midt i bygget.

Barnehagen har fire avdelinger; Jupiter, Mars, Venus og Pluto. Barnehagen har 68 barn i alderen 0-6 år.

Vi møter barn og voksne med en anerkjennende væremåte hvor hver enkelt skal oppleve å bli sett, hørt og respektert.

I Kapellveien barnehage jobber vi for at alle barna skal bli inkludert i lek og ha et positivt samspill med andre barn og voksne. Alle barn er forskjellige, og det er de voksnes oppgave å se hvert enkelt barn slik det er, og legge til rette for barnets opplevelser, erfaringer, lek, utfoldelse og læring. Vi jobber for at barna skal vise omsorg for hverandre, bidra til løsninger i konfliktsituasjoner, lære å ta hensyn til hverandre og å kunne hevde seg selv i ulike situasjoner.

Fokusområder 2017

  • Sosial kompetanse
  • Vennskap
  • Lek
  • Barns medvirkning
  • Kommunikasjon, språk og tekst
  • Språkløft

Dere finner mer informasjon om det pedagogiske arbeidet i Kapellveien barnehage i årsplanen til barnehagen.

Vi er sertifisert som Grønt Flagg. Tema i 2017: gjenbruk og gjenvinning.

Om personalet

Kapellveien barnehage har pedagoger i alle barnehagelærerstillinger.

Ta kontakt

Har du spørsmål, kan du kontakte barnehagen på telefon, e-post eller komme innom i Kapellveien 7.

Kontaktinformasjon

Telefon: 66 81 99 66

E-post

Besøksadresse: Kapellveien 7b, 1410 Kolbotn

Postadresse: Postboks 510, 1411 Kolbotn

Kart

Antall avdelinger: 4
Aldersgruppe: 0-5 år
Virksomhetsleder: Berit Kragebøl