Holberg barnehage

Holberg barnehage

Barnehagen åpnet høsten 1991 i fine omgivelser, som nabo til Sofiemyrtoppen skole. Vi har en variert naturtomt som gir barna ulike fysiske utfordringer. Vårt nærmiljø består av idrettsanlegg og friluftsområder. I Holberg barnehage har vi to småbarnsavdelinger med barn i alderen 0 – 3 år, og to avdelinger med barn i alderen 3 – 5 år.

Sammensetning og antall barn kan variere fra år til år, avhengig av etterspørsel. I Holberg barnehage er det godt å være for små og store. Vi som jobber her er opptatt av hvordan vi er som voksne, hva vi sier og hvordan vi oppfører oss. Vi er modeller for barna, og bevisst på vår væremåte i samspill med dem og voksne.

Satsingsområder

Vi har fire satsingsområder for 2017.

Det er barns rett til medvirkning, hvor målet er «barn bevisstgjøres på hvilke valg de har og får medvirke i sin hverdag».

Det andre er foreldresamarbeid. Målet er «vi er gode på regelmessig kontakt og møter foreldre med åpenhet og respekt».

Det tredje området er kunst, kultur og kreativitet. Målet er «barn opplever glede, fellesskap og får nye erfaringer gjennom musikk, dans og arkitektur».

Det fjerde er folkehelse, miljø og samfunn. Målet er «gjenbruk gir mindre forbruk».

Holberg barnehage ser også på seg selv som en ekte solsikkebarnehage. Gjennom hele året preges hverdagen av å utvikle barnas sosiale kompetanse. Noen utvalgte uker fokuserer vi ekstra på å utvikle solidariske holdninger, omsorg og nestekjærlighet overfor andre barn – barn vi ikke kjenner.

Vi har solsikkefest i juni. Da inviterer vi familie og samler inn penger til SOS barnebyer. Barnehagen er sertifisert til Grønt Flagg. Miljø er et tema vi fortsetter å ha fokus på fremover. Årets tema er: Kropp, bevegelse og helse.

Årsplan

Årsplanen vår gir et godt bilde av hva vi jobber med, hvilke tanker vi har om barn og voksenrollen. Planen forteller om vårt pedagogiske grunnsyn, hvordan vi jobber i hverdagen og om tradisjoner. I tillegg har hver avdeling månedsplaner med mål for innholdet og evaluering av forrige måned.

Grupper på tvers

Vi har lekegrupper på tvers av avdelingene en gang i uka. Da møtes alle jevnaldrende barn i egne grupper og blir kjent på andre avdelinger og deres lekemiljø. I vår barnhage har vi gode tradisjoner for de barna som går siste året før skolestart, De kalles Ulver og har et eget opplegg en gang i uken. I samarbeid med andre barnehager har vi felles treff for at barna skal bli kjent med andre barn de skal begynne på skolen sammen med.

Besøk oss gjerne

Vår hverdag er preget av glede, humor og trivsel for små og store! Er du nysgjerrig på barnehagen vår, er du hjertelig velkommen på besøk.

Kontaktinformasjon

Telefon: 66 81 30 41

E-post

Besøksadresse: Holbergs vei 35, 1412 Sofiemyr

Postadresse: Postboks 510, 1411 Kolbotn

Kart

Antall avdelinger: 4
Aldersgruppe: 0-5 år
Virksomhetsleder: Norunn Juklestad