Foreldresamarbeid

Personalet i barnehagen skal legge til rette for informasjonsutveksling mellom barnehage og hjem. Dette er spesielt viktig i den daglige bringe- og hentesituasjonen.

Ved bringing

Ved bringing oppfordrer vi foresatte til å si noe om hvordan barnet har det denne dagen. Dette kan være informasjon om søvn, mat og andre områder som kan ha betydning for barnets trivsel.

Ved henting

Ved henting skal foresatte få innblikk i hvordan dagen har vært. Den generelle informasjonen som gjelder hele barnegruppen kommer på oppslagstavlen, og informasjon som gjelder det enkelte barn blir gitt muntlig av de ansatte i barnehagen. 

Arenaer for samarbeid

Barnehagen har flere areaner for formelt foreldresamarbeid. Disse arenaene er:

  • Foreldresamtaler 1-2 ganger i året, eller ved behov
  • Foreldremøter 1-2 ganger i året
  • SU-møter 2-4 ganger i året
  • Foreldrearrangement
  • Informasjon via e-post