Planer

Vårt pedagogiske arbeid

Vi som jobber i Haukeliveien barnehage er opptatt av utvikling for det enkelte barn, i tillegg til å sikre at det er rom for å være barn i en ofte travel hverdag. Sosial kompetanse er noe av det viktigste barn lærer i barnehagen. En stor del av tiden brukes til lek og her foregår viktige læreprosesser både sosialt, intellektuelt, språklig, fysisk og emosjonelt.

Vi fokuserer på å skape en bevissthet hos personalet rundt likestilling og individualitet, både i hverdagens praksis og diskusjoner. Vi vil se hvert enkelt barn og det personlige og unike ved barnet. Barn er den de er, ikke fordi de er ”typisk jente”, ”typisk gutt” eller ”typisk en bestemt alder”. Vi har fokus på verdigrunnlag som ivaretar omsorg, fremmer læring og retten til å være forskjellig. Vi er også opptatte av ansvarliggjøring og at vi sammen bygger det samfunnet våre barn skal vokse opp i. Dette jobber vi også med gjennom SOS-barnebyers materiell ”solsikkebarnehagen”.

Haukeliveien barnehage er en «livsgledebarnehage» og samarbeider med Greverud sykehjem der vi kommer på besøk og har ulike aktiviteter sammen med de eldre. Vi har vist ulike sangsamlinger, hatt aktiviteter som «minirøris» og laget påskepynt.

Haukeliveien barnehage er sertifisert som Grønt flagg, og har mange miljøbevisste barn og voksne.

Haukeliveien - en livsgledebarnehage.

Årsplan

Her kan du se barnehagens årsplan for 2017.

Månedsbrev og plan

Hver måned får foreldre/foresatte et månedsskriv på e-post. Dette inneholder en evaluering av forrige måned, avdelingens planer for neste måned og annen viktig informasjon. Månedsskrivet lages av personalet på avdelingene ut fra årsplan, årstid og barnegruppens ønsker, sammensetning og behov.

Dagsrytme

Dagsrytmen i den enkelte avdeling varierer ut fra barnegruppens behov, tid på året og ukedag.

Grønt flagg  

Vi ble sertifisert som Grønt flagg barnehage i januar 2007. For å beholde sertifiseringen må vi med jevne mellomrom søke om resertifisering. Det arbeidet innebærer å evaluere arbeidet, lage nye planer med aktivitetsplan og et nytt satsningsområde. I 2016 hadde vi fokus på kildesortering og naturvern.

Gjennom arbeidet med grønt flagg vil vi at barna skal:

  • Tilegne seg gode holdninger til naturen og miljøet rundt oss
  • Lære om allemannsretten
  • Få positive opplevelser i skog og mark
  • Få kunnskap og opplevelse med hva som skjer med avfall når det ligger i jord (kompostering)
  • Opprettholde fokuset vi har på kildesortering

Barnehagen følger Oppegård kommunes helse- og miljøtiltak.