Haukeliveien barnehage

Haukeliveien barnehage

Haukeliveien barnehage åpnet i september 1991. Barnehagen har plass til 65 barn i alderen 0-5 år og ligger høyt oppe på en nydelig og variert tomt. Vi har skog og småhusbebyggelse i umiddelbar nærhet. Barnehagen ligger i nærheten av Østli skole og Myrvoll stasjon.

Om barnehagen

Barnehagens visjon er: "Haukeliveien barnehage - en levende barnehage".

Vi er opptatt av samspillet mellom mennesker og har fokus på den gode hverdagen for alle. Haukeliveien barnehage har fire avdelinger. Avdelingene våre heter; «Sokrates», «Knerten», «Kanutten» og «Romeo Clive».

Ansatte

Vi er mange som jobber i Haukeliveien og mange ansatte har jobbet hos oss i mange år og kan bidra med mye erfaring. Andre har mindre erfaring, men bidrar til gjengjeld med nytenkning. Haukeliveien barnehage har førskolelærere i alle pedagog-stillinger.

Vårt pedagogiske arbeid

Vi som jobber i Haukeliveien barnehage er opptatt av utvikling for det enkelte barn, i tillegg til å sikre at det er rom for å være barn i en ofte travel hverdag. Sosial kompetanse er noe av det viktigste barn lærer i barnehagen. En stor del av tiden brukes til lek og her foregår viktige læreprosesser både sosialt, intellektuelt, språklig, fysisk og emosjonelt.

Vi fokuserer på å skape en bevissthet hos personalet rundt likestilling og individualitet, både i hverdagens praksis og diskusjoner. Vi vil se hvert enkelt barn og det personlige og unike ved barnet. Barn er den de er, ikke fordi de er ”typisk jente”, ”typisk gutt” eller ”typisk en bestemt alder”. Vi har fokus på verdigrunnlag som ivaretar omsorg, fremmer læring og retten til å være forskjellig. Vi er også opptatte av ansvarliggjøring og at vi sammen bygger det samfunnet våre barn skal vokse opp i. Dette jobber vi også med gjennom SOS-barnebyers materiell ”solsikkebarnehagen”.

Haukeliveien barnehage er en «livsgledebarnehage» og samarbeider med Greverud sykehjem der vi kommer på besøk og har ulike aktiviteter sammen med de eldre. Vi har vist ulike sangsamlinger, hatt aktiviteter som «minirøris» og laget påskepynt.

Haukeliveien barnehage er sertifisert som Grønt flagg, og har mange miljøbevisste barn og voksne. Vår hverdag er preget av glede, humor og trivsel for små og store! Er du nysgjerrig på barnehagen vår, er du velkommen til et besøk!

 

Kontaktinformasjon

Telefon: 66 81 92 52

E-post

Besøksadresse: Haukeliveien 46, 1415 Oppegård

Postadresse: Postboks 510, 1411 Kolbotn

Kart

Antall avdelinger: 4
Aldersgruppe: 0-5 år
Virksomhetsleder: Therese Michelet