Overgang til skole

Bjørneklubben

For å gjøre overgangen til skole best mulig, gir vi de eldste barna i barnehagen et ekstra tilbud siste året. Førskolebarna møtes ukentlig i egen gruppe som heter «Bjørneklubben». I tillegg har førskolebarna sin egen turdag fast hver uke.

Mål for førskolebarna:

 • Øve på konsentrasjon og evnen til å lytte og ta imot beskjeder
 • Få oppgaver tilpasset eget nivå, noe som gir god mestringsfølelse
 • Riktig blyantgrep
 • Kunne skrive eget navn
 • Styrke fellesskapsfølelsen, for å unngå mobbing og utestengelse i lek
 • Selvstendighetstrening
 • Lære trafikkregler

Tiltak:

 • Førskoleoppgaver (lytte—ta i mot forklaring—utføre)
 • Lese fortsettelsesbok (lytte—utholdenhet—gjenfortelle)
 • Barna skriver (eventuelt øver på å skrive) eget navn på alle oppgaver
 • Barna får veiledning fra voksne ved feil blyantgrep
 • Overnatting i barnehagen
 • Samtaler med barna om vennskap, lek, mobbing
 • Finslipe ferdigheter som eksempelvis påkledning (trekke over dressen, ta på sko, votter)

Vi kommer også til å bruke tid på matematikkforberedende aktiviteter, fysikkeksperimenter, musikk, turer og andre spennende ting.

Førskoletreff

To ganger i løpet av våren samles alle førskolebarna i samme skolekrets. Dette er et initiativ fra barnehagene i området. Barn som skal begynne på Tårnåsen skole samles en gang på skoleplassen og en gang i Grønliåsen barnehage. Barna blir delt inn i grupper etter hvor de bor. Målet er at barna kan bli litt kjent med mulige klassekamerater og skoleområdet.

Overgangssamtale i mars

Pedagogisk leder på barnets avdeling har ansvar for å fylle ut et eget skjema som skal gis til skolen hvor barnet skal begynne. Skjemaet skal beskrive barnets sterke sider og hva som eventuelt må tas hensyn til ved skolestart. Før skjemaet gis til skolen gjennomføres det en overgangssamtale hvor foreldre/ foresatte blir vist hvilken informasjon barnehagen gir og signere papirene sammen.