Kontakt oss

Tlf. 66 89 11 40 (kontor)
Hareveien 42, 1413 Tårnåsen
E-post. Hareveien barnehage

Åpningstid:
Mandag – fredag fra kl. 07.00 – 17.00

Avdelingene:

Grønlia 66 89 11 41
Huldrefaret 66 89 11 42
Skrenten 66 89 11 43
Valhall 66 89 11 44
Varden 66 89 11 46
Tårnet 66 89 11 47