Overgang til skole

I vår barnehage kaller vi avgangskullet for Gimleklubben. I Gimleklubben møtes de eldste barna fra alle avdelinger to ganger pr uke. Onsdager møtes de i ca ½ time til korøvelse i Gimlekoret, og fredager fra kl. 09.30 – ca. 12.30 eller 14.00 for skoleforberedende aktiviteter. Gimleklubben starter opp første fredag i september og pågår til ca. 20. juni.

Målet for Gimleklubbens arbeid er at barna skal glede seg til skolestart og at de skal føle seg trygge på egen mestring. Det er av stor viktighet at personalet vinkler det å være størst i barnehagen positivt.

Aktivitetene er: skoleforberedende oppgaver, samlinger med sang og samtaler som gir gruppefølelse, selvstendighetstrening, de øver på å ta imot kollektive beskjeder, leker med språket, tall og matematiske begrep. De har aktiviteter som utvikler selvfølelse/stolthet, slik at barna tør å bli synliggjort i større grupper.

Gimleklubben har spesielle ansvarsoppgaver i forbindelse med FN-kaféen, Luciafeiringen og sommerfesten. Det arrangeres to ”skoletreff”, sammen med barn fra andre barnehager. Barnehageåret avsluttes med en ekskursjon og en spesiell fest for bare Gimleklubben.

Kommunen har en egen rutine for å tilrettelegge overgangen fra barnehage til skole. Det finnes også et informasjonsskjema som barnehagen skal fylle ut og levere til skolen.

I løpet av høsten har vi en forventningssamtale med foreldrene til avgangskullet. Her vil gjensidige forventninger til samarbeid avklares. Det holdes ny foreldresamtale i mars der skjema med informasjon til skolen blir gjennomgått. Foreldre gir samtykke til å gi opplysningene ved sin underskrift.

De aller fleste barna som går i Gimleveien barnehage sogner til Tårnåsen skole. Se informasjon om skoletilhørighet.