Tilvenning den første uken

I ukene før barnet skal begynne i barnehagen

Dere kan bruke uteområdet i barnehagen så mye dere vil på ettermiddager og i helger, slik at barnet blir vant til omgivelsene ute. Dere kan også avtale et besøk i barnehagens åpningstid. På denne måten får dere sett avdelingen og hilst på personalet der. Det kan også være lurt å bruke sommeren på at barnet blir vant til å være sammen med flere barn og voksne. Hvis mulig, er det fint om barnet blir passet av andre de er trygge på, slik at de er vant til at foreldrene kommer tilbake igjen om de er borte en periode.

Beskrivelsen nedenfor passer best på barn i alderen 1-2 år. De fleste barna er i denne alderen når de starter hos oss. Der barnet er eldre vil tidspunktene gjelde som beskrevet, men innholdet tilpasses etter erfaring og behov hos barnet.

Den første uken i barnehagen

DAG 1

Dere kommer kl 10.00 og blir til kl 12.00.

Det er viktig at første dagen er kort for at barnet blir nysgjerrig, men ikke «mettet» av barnehagen med en gang. Denne dagen skal vekke lysten til å komme tilbake.

Dere er sammen med barnet hele tiden og sitter gjerne på gulvet tilgjengelig slik at barnet kan utforske så mye det tør før det kommer tilbake til dere.

Det blir litt tid til å se seg om og leke litt og ca kl 11.00 spiser vi formiddagsmat sammen (barnehagen serverer mat alle dager unntatt mandager).

Vi er inne hele den første dagen, slik at dere blir godt kjent med rommene og 1-2 voksne. Spør gjerne personalet om det dere lurer på der og da. Det skaper trygghet for barnet at foreldrene og personalet snakker sammen, blir kjente og trygge på hverandre.

DAG 2

Dere kommer kl 10.00 og blir til kl 14.00.

Denne dagen starter vi også inne med litt lek før vi spiser formiddagsmat. Vi er hovedsakelig inne om formiddagene i tilvenningstiden. Det er inne de trenger å bli godt kjent, med foreldre tilstede, da det er her levering foregår framover.

Denne dagen er det ofte greit å prøve å legge barnet i barnehagen. Soving foregår i egen vogn under tak ute. Mor eller far er tilstede i barnehagen hele dagen, men kan godt gå litt ifra avdelingen hvis det oppleves greit for barnet. Husk alltid å ta avskjed med barnet når du går ifra – dette gjør at barnet er klar over hva som skjer og ikke føler seg lurt. Det gir forutsigbarhet og trygghet for barnet

DAG 3

Dere kommer kl. 09.00 og blir til 15.00 hvis dere ønsker det.  

Denne dagen får barnet vært med på aktivitet inne, begge hovedmåltidene (kl. 11:00 og kl. 14:00) og får hatt hvilen sin. Kanskje også litt utelek.

Om mor eller far er i barnehagen eller går en tur denne dagen, avgjør dere sammen med kontaktpersonen, ut fra behov hos barnet. Det kan ofte være greit å gå litt til og fra. Vi har personalrom i 2 etg. der foreldre kan sitte og slappe av og likevel være tilgjengelige hvis barnet skulle bli lei seg og savne foreldrene veldig.

DAG 4 – 5

Dagenes lengde bestemmes i samarbeid med personalet

Det er viktig å være forberedt på at tilvenningen kan ta flere dager. Hvert enkelt barn reagerer ulikt avhengig av hvilke erfaringer det har fra tidligere og hvilken personlighet de er. En god tilvenningstid er viktig både for barn og foreldre. Det er av stor betydning at foreldrene opplever at de overlater sitt barn i trygge hender. Barnet vil kunne sanse foreldrenes trygghet eller utrygghet og lett kunne gjøre den til sin egen.

Det er viktig for både barn og personale at foreldrene er tilgjengelig på telefonen og kan komme på kort varsel hvis den første tiden blir vanskelig for barnet.

Foreldrene er også hjertelig velkommen til å ringe til barnehagen, hvis de er spent på hvordan det går.

Barn som skal sove i barnehagen må ha med vogn med sengetøy/teppe og passende tøy til å sove i. Husk vognsele.

Har dere spørsmål, så ring gjerne og spør. Den første dagen vil dere også få utdelt diverse informasjon og papirer dere skal fylle ut.

De neste dagene

Det blir mange nye inntrykk for barna den første tiden. Vi anbefaler derfor at dere gir barna korte dager den første tiden.

Huskeliste for de første dagene i barnehagen

Mat

Barnehagen serverer 2 måltider per dag i 4 dager. Et av disse er varmmat (på tirsdager). Ellers serverer vi brød, pålegg, frukt og grønt, og melk.

Mandager er det matpakkedag og barna må selv ha med det de skal spise til alle måltider.

De barna som spiser frokost i barnehagen (kl.7.00 - 8.00) har med sin egen matpakke til dette. Se gjerne i årsplanen for fullstendig dagsrytme i barnehagen.

Ting å ta med

 • Tøfler/innesko
 • Matpakke med tydelig navn på mandager og hvis barnet skal spise frokost
 • Bleier til de som bruker det
 • Kosedyr/klut, smokk eller lignende som representerer trygghet for barnet ditt.
 • Skiftetøy
 • Utetøy og sko/støvler for ulike værtyper
 • Ekstra skiftetøy
 • Vogn med sengetøy/tepper og trepunktsseler, hvis barnet skal sove i barnehagen.

Ting å gjøre

 • Lever helseerklæring som er oppdatert på navn adresse, telefon, allergier eller annet barnehagen må vite.
 • Lever andre avkrysningsskjema dere har mottatt.
 • Sett navn på barnas tøy, sko, matpakke, vogn osv
 • Bla gjennom/les våre planer og sjekk nettsiden.
 • Sjekk oppslagstavler og gjør deg kjent med våre informasjonsrutiner.
 • Spør oss når dere lurer på noe.
 • Se på bildeplakat av personalet, og forsøk å lære navnene på personalet. Det gir deg trygghet og bedre tilhørighet til barnehagen