Markeringer

Barnas fødselsdager
Fødselsdager feires med krone, kappe, samling med sang hvor bursdagsbarnet er i sentrum. Deretter går avdelingen i bursdagstog med fødselsdagsbarnet først i toget. Barnehagen feirer alle barnas bursdager på samme måte, slik at alle får en likeverdig feiring.

FAU har sammen med personalet blitt enige om at private bursdagsinvitasjoner ikke skal deles ut i barnehagen. Det kan oppleves sårt for barn ikke å bli invitert i bursdag, samtidig kan det være vanskelig for foreldre å vite hvem det er naturlig å be. Personalet kan i slike tilfeller spørres til råds.

Fellessamling
Hver fredag kl. 13.30 har vi fellessamling i barnehagens fellesrom/kjøkken. Om sommeren kan den også foregå ute. Samlingen varer i ca. 15-20 minutter. Ansvaret for underholdningen går på rundgang mellom avdelingene. I fellessamlingen får barna øve seg på å være i fokus i en opptreden, å ta hensyn og tilpasse seg en større gruppe. Om høsten er de yngste barna samlet til sang på egen fløy under fellessamlingen og vil gradvis bli med i den større fellessamlingen etter hvert som de vokser til utover våren.

Høytider
Barnehagen markerer påske og julehøytiden i barnehagen. I tillegg har vi en markering av religiøse høytider til de barna som er representert i barnegruppa.

I februar markerer vi samenes dag i en samling. Vi markerer 17. mai – med en maifest som forberedelse til nasjonaldagen.