Kontakt oss

Åpningstider

Kl. 07.00 – 17.00 mandag – fredag

Kontaktinformasjon

Adresse: Gimleveien 1, 1413 Tårnåsen

E-post: Gimleveien barnehage

Telefon:

Styrer/kontor Tlf: 66 81 25 99  mobil til styrer: 467 49 791 (kun for innkommende samtaler/sms)

Avdeling Myr Tlf: 66 81 25 46  mobil: 922 94 634 (kun for innkommende samtaler/sms)
Avdeling Skogen Tlf: 66 81 25 47  mobil: 926 38 261 (kun for innkommende samtaler/sms)
Avdeling Fjell Tlf: 66 81 25 48  mobil: 922 41 901 (kun for innkommende samtaler/sms)
Avdeling Knausen Tlf: 66 81 25 49  mobil: 920 21 199 (kun for innkommende samtaler/sms)

 

Etter seks ringesignal på avdelingen eller kontorets hovednummer, viderekobles samtalen automatisk til mobiltelen.

Mobiltelefonen blir i hovedsak brukt til å motta samtaler. Foreldre/foresatte kan eventuelt sende en kort sms om morgenen til avdelingens mobil hvis barnet f. eks. har fri eller er syk. Meldinger sendt før kl. 09.00 blir lest, men ikke besvart.