Ekornrud barnehage

Ekornrud barnehage

Ekornrud barnehage åpnet i oktober 2007 på Vestre Ekornrud. Den har seks avdelinger: Furutoppen, Eikenøtta, Steinrøysa, Blåbærtua, Røsslyngen og Granstubben. Barnehagen har store og luftige lokaler over tre plan, og et stort og variert uteområde som grenser til skogen med flotte turområder og utsikt til Gjersjøen. Myrvoll stasjon ligger 10 minutter unna.

Ekornrud barnehage er 10 år i 2017.

Ansatte

Ekornrud barnehage har en stor og stabil personalgruppe. Vi har mange med lang erfaring fra arbeid i barnehage. Andre har mindre erfaring, men bidrar til gjengjeld med nytenkning. Av yrkesgrupper har vi førskolelærere, barnevernspedagoger, spesialpedagog , sosionom,  barnepleiere , fagarbeidere og assistenter.

Vi er fleksible og hjelper hverandre ved behov på tvers av avdelingene. Vi er opptatt av at alle skal trives og ha en fin dag på jobben. Vi har både menn og kvinner i personalgruppen.

Vårt pedagogiske arbeid

I Ekornrud barnehage er vi opptatt av å se hvert enkelt barn hver dag ved at vi lytter, bekrefter og følger barnets initiativ gjennom handling og språk. Humor og glede er viktig for oss, noe som vi ønsker skal gjenspeiles i daglige situasjoner, i omsorg, lek og læring.
Barna skal lære å ta vare på hverandre ved å observere hvordan vi voksne møter mennesker vi omgås med.

Vi er også opptatt av barnets mestringskompetanse. Mestring er viktig i utviklingen av selvfølelsen og motivasjonen til barna. Føler barnet at det lykkes i en situasjon, gir dette mestringsfølelse. Ved at vi tar utgangspunkt i barnets sterke sider og gir realistiske utfordringer tilpasset deres utviklingsnivå, vil barnet oppleve mestring og positiv selvfølelse.

I vårt pedagogiske arbeid bruker vi trygghetssirkelen som arbeidsmetode. Den voksne er den trygge basen som gir trygghet, støtte og motivasjon slik at barnet kan utforske.

Satsingsområdet for 2017 er språk. Målet er at alle barn skal få utvikle språk i tråd med egne forutsetninger.

Visjonen til Ekornrud barnehage er: ”Gode, glade dager i gode barnehager. Humor og glede, Ekornrud er stedet!”

Kontaktinformasjon

Telefon: 66 89 11 90

E-post

Besøksadresse: Haukeliveien 11, 1415 Oppegård

Postadresse: Postboks 510, 1411 Kolbotn

Kart

Antall avdelinger: 6
Aldersgruppe: 0-5 år H/D
Virksomhetsleder: Inger Ugland Haugen