Planer

Her finner du informasjonshefte og årsplan til barnehagen.

Informasjonshefte

Bråten barnehage har et eget informasjonshefte der du kan bli kjent med barnehagen. Her finner du Informasjonshefte til barnehagen.

Årsplan

Her finner du årsplan for 2017.

Månedsbrev

Hver måned får foreldre/foresatte et månedsskriv på e-post. Dette inneholder en evaluering av forrige måned, avdelingens planer for neste måned og annen viktig informasjon.

Månedsskrivet lages av pedagogiske ledere på avdelingene ut fra årsplan, årstid og barnegruppens ønsker, sammensetning og behov.