Planer

Her er barnehagens årsplan, informasjonshefte og avdelingenes periodeplaner.

Årsplan 2017 
Informasjonshefte 2017

Månedsbrev

Hver måned får foreldre/foresatte et månedsskriv på e-post. Dette inneholder en evaluering av forrige måned, avdelingens planer for neste måned og annen viktig informasjon.

Månedsskrivet lages av pedagogiske ledere på avdelingene ut fra årsplan, årstid og barnegruppens ønsker, sammensetning og behov.