Overgang til skole

Førskoleklubben

I førskoleklubben forbereder vi barna på overgangen fra barnehage til skole.

Viktige forberedelser til skolestart

Vi har førskoleklubb en til to dager i uken, hvor vi veksler mellom inne- og uteaktiviteter. Vi følger faste opplegg som barna kjenner igjen. Inne har vi mest fokus på språkleker, mens ute er fokuset mest på antall, rom og form (begreper og matematikk). Ved å ha faste opplegg vil barna lære seg til å lytte til og følge beskjeder, vente på tur, ta hensyn til andre og følge regler. Disse ferdighetene er viktige forberedelser til skolestart.

På slutten av hver førskoleklubb vil vi ha en oppsummering på hva vi har gjort og lært. Det vil si at det vil være introduksjon – gjennomføring – gjenkalling.

Etter at barna har hatt førskoleklubb, vil foreldrene få tilsendt et utførlig referat på mail.

Avslutning og rosaruss

Førskolebarna våre har også en egen markering i mai, da er de rosaruss! Da står både russedåp, russeknuter og utdeling av russekort på tapeten. Det er en tid barna gleder seg veldig til.

Bli-kjent-dager

Vi er også med på et prosjekt i samarbeid med Sofiemyrtoppen skole som heter «Lesevenner». Alle barna i førskoleklubben blir invitert til å komme på skolen og bli lest for av 4. klassingene. Gjennom dette prosjektet blir barna kjent med skolen, rommene, uteområdet og barna som skal være faddere når de starter på skolen. Barn som ikke starter på Sofiemyrtoppen skole deltar også på dette prosjektet. I tillegg har førskolebarna «bli-kjent-dager» med barn i andre barnehager som skal starte på samme skole. Til sammen skaper dette en trygg ramme for barna før skolestart.

De aller fleste barna i Bråten barnehage sogner til Sofiemyrtoppen skole. Her finner du mer informasjon om skoletilhørighet.