Barnehagedagen

Kl.07.00 Barnehagen åpner
Kl.09.00 Frokost. Vi legger vekt på kommunikasjon med barna under måltidet for å utvikle et sosialt fellesskap.
Kl.09.30 Samlingsstund / planlagte aktiviteter / turer. Vi bruker samlingen til å snakke om det barna er opptatt av, hva som skal skje i dag, eller fokusere på et bestemt tema. Høytlesning, sang og leker er også ingredienser i denne stunden.
Kl.11.00 Frukt. Barna får oppskåret frukt
Kl.11.30 Hvile/søvn for de barn som har behov for det. Pauseavvikling for de voksne starter.
Kl.12.30 Lunsj. Før måltidet samles vi i garderoben til fordeling av arbeidsoppgaver, håndvask, formidling av beskjeder o.l
Kl.13.15 Utelek. Etter lunsj begynner påkledning for å gå ut.
Kl.15.00 Frukt. Dersom vi velger å gå inn, alle eller noen av barna, gjør vi dette ca. 15.30.
Kl.17.00 Barnehagen stenger