Augestad barnehage avd. Tårnåsen

Augestad barnehage avd. Tårnåsen

Augestad barnehage, avdeling Tårnåsen er en kommunal heldags barnehage med to avdelinger og opptil 36 plasser for barn fra 3-6 år. Vi er en barnehage, der «alle kjenner alle». Uteområdet vårt er utfordrende fysisk og vi er mye ute, både i barnehagen og i nærmiljøet.

Boområdene rundt barnehagen består både av blokker, rekkehus og eneboliger. De fleste barna bor i gangavstand til barnehagen.

Vi er en Grønt Flagg-barnehage og Solsikkebarnehage.

Historie

Tårnåsen barnehage ble bygget i 1970 av borettslagets medlemmer og ble drevet privat, med kommunal støtte fram til 1982. Da overtok Oppegård kommune.

Tårnåsen og Øståsen barnehager ble slått sammen til én 5-avdelings barnehage 1. august 2004. De har én virksomhetsleder/styrer. Dette er en 100 % stilling og virksomhetsleder/ styrer jobber ca. 60 % i Øståsen og 40 % i Tårnåsen.

Kontaktinformasjon

Telefon: 66 81 30 55

E-post

Besøksadresse: Gjallarveien 23, 1413 Tårnåsen

Postadresse: Postboks 510, 1411 Kolbotn

Kart

Antall avdelinger: 2
Aldersgruppe: 3-5 år H/D
Virksomhetsleder: Vigdis Lid-Kvestad