Augestad barnehage avd. Øståsen

Augestad barnehage avd. Øståsen

Augestad barnehage, avdeling Øståsen, åpnet i oktober 1969 og ble tidligere eid og drevet av Øståsen Metodistkirke. Oppegård kommune overtok eierskap og drift i august 1992.

Øståsen barnehage og Tårnåsen barnehage ble slått sammen i august 2004 og fikk felles styrer. Navnet ble i januar 2005 endret til Augestad barnehage, avdeling Øståsen og avdeling Tårnåsen.

Nærmiljøet er preget av boligfelt hvor vi besøker flere av lekeplassene, skogen ved Grønliåsen og biblioteket på Kolbotn er en liten spasertur unna. Vi er Grønt Flagg-barnehage og solsikkebarnehage.

Barnehagen ble i 2013 revet og vi har holdt til i Hareveien barnehage under bygging av ny barnehage. Vi startet opp 3. mars 2014 i den nye barnehagen i Kornmoveien 18.

Det pedagogiske arbeidet

Vi jobber tverrfaglig ut fra rammeplanens fagområder, fordyper oss i tema i perioder.

  • Prosjekter over kortere og lengre perioder
  • Aldersinndelte grupper for lek og tur
  • Vi skal styrke barns læring i formelle og uformelle læringssituasjoner gjennom dagen

Kontaktinformasjon

Telefon: 66 81 99 01

E-post

Besøksadresse: Kornmoveien 18, 1413 Tårnåsen

Postadresse: Postboks 510, 1411 Kolbotn

Kart

Antall avdelinger: 3
Aldersgruppe: 0-5 år H/D
Virksomhetsleder: Vigdis Lid-Kvestad