Barnehager er en godkjent pedagogisk virksomhet for barn under opplæringspliktig alder. Hovedoppgaven er å gi barna gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem.

  • kommunen har 23 kommunale og 3 private barnehager
  • ca. 93 prosent av barn i alderen 1–5 år har barnehageplass
  • målet er å tilby barnehageplass til alle som ønsker det
  • det er hovedsakelig heldagsplasser som etterspørres. De fleste barnehagene tilbyr deltidsplasser ved behov.

Søke barnehageplass

Bruk foreldreportalen når du søker om barnehageplass. Her kan du også søke om å endre og si opp plass.

Barnehagene i Oppegård kommune

Her finner du alle barnehagene i kommunen. Klikker du på en barnehage i kartet, får du opp et informasjonsvindu med lenke til barnehagens nettside.

Kontakt oss

Telefon 66 81 90 90
OBS! Ny besøksadresse: Idrettsveien 8, 1400 Ski
Postadresse: Postboks 510, 1411 Kolbotn
E-post: barnehage@oppegard.kommune.no