Deltakerne ble delt inn i grupper og skulle blant annet snakke om satsingsområdet Trygg oppvekst. Ved hjelp av ark, fargeblyanter, sakser, lim og klistremerker skulle de lage tankekart som viste hva som gjør dem trygge. 

Ord som gikk igjen var venner, trygt hjem, trygge veien og fritidsaktiviteter. Andre ting som ble nevnt var voksne som følger med, fellesskap, godt skolemiljø, et sted å møtes, mindre biler, belysning, alle blir hørt og null mobbing.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA