Bane NOR melder at arbeidet som skal utføres er punktvis sporjustering langs jernbanesporet. Til dette arbeidet benyttes en skinnegående maskin. Maskinen er støydempet så godt det lar seg gjøre. Antatt lydnivå hos nærmeste nabo som er mest utsatt for støyen er ca. 80 dB.

På grunn av tett togtrafikk som må avvikles som normalt, må Bane NOR utføre arbeidet i togfrie perioder på natt. Tid på døgnet det skal arbeides er fra ca. kl. 02.00 til ca. kl. 12.00.

Alle berørte naboer blir varslet i forkant.

Les mer på Bane NORs nettsider:

Travle helgeøkter på Østfoldbanen og Sørlandsbanen 
Natt- og helgearbeid ved Kolbotn stasjon