Du må søke kommunen om tillatelse dersom du ønsker å gjøre opp ild i eller i nærheten av skog og utmark.  "I nærheten av" defineres som nært nok til at flammer, gnister eller glør kan antenne vegetasjon eller annet brennbart materiale.

Forbudet inkluderer også bruk av engangsgriller/grillkull/gassfyring eller annet utstyr som kan bidra til at vegetasjon antennes på grunn av varmespredning. Forbud om å gjøre opp ild gjelder på privat eiendom og ved sjøen dersom området faller inn under definisjonen «i eller i nærheten av skog og annen utmark».

Les om forbudet mot å gjøre opp ild i skog og utmark på brannvesenets nettsider:

Follo Brannvesen  

Meteorologisk institutt melder i dag om lokal gress- og lyngbrannfare:

Meterologene.jpg
Les mer om hva et er generelt bålforbud er på nettsidene til Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap, Sikker hverdag:

Dette må du vite før du tenner bål