Konglestien avlastningssenter

Tiltaksleder: Lasse Wethal
Adresse: Konglestien 79
1412 Sofiemyr
Tlf. 66 81 99 95/94
E-post: Lasse Wethal  

Avlastningen skal

  • hindre at den som gir omsorgen blir utmattet
  • gi rom for normal fritid og ferie
  • gi tid til familierelasjoner og sosialt nettverk
  • bidra til å opprettholde familierelasjoner

Målgruppe

Foreldre med omsorgsplikt og andre som gir omsorg for personer med nedsatt funksjonsevne, er i målgruppen.

Kriterier og vilkår

Den som trenger avlastning, skal ha et særlig tyngende omsorgsarbeid.

Vi vurderer 

  • om søkeren har mange timer omsorgsarbeid per måned
  • om omsorgsarbeidet er mer fysisk eller psykisk belastende enn vanlig
  • fordeling over tid – om omsorgsarbeidet skjer i perioder, eller hele tiden
  • om omsorgsarbeidet innebærer mye nattarbeid, eller avbrudd i nattesøvn
  • om søkeren får andre hjelpetiltak

Koster det noe?

Tjenesten er gratis, men brukeren må dekke egne utgifter til aktiviteter og utflukter mm. under avlastningsopphold.

Lover og retningslinjer

Lov om sosiale tjenester § 4-3, og § 4-2 bokstav b.

Slik søker du

Bruk ett av disse søknadsskjemaene:
Søknadsskjema – avlastning funksjonshemmede      
Søknadsskjema – elektronisk

Du kan kontakte TILFU (Tiltak og tjenester for funksjonshemmede) hvis du trenger hjelp til å søke om avlastning. Vi behandler søknadene fortløpende.

Send søknaden til:
Oppegård kommune
TILFU
Postboks 510
1411 Kolbotn