Avfall fra bedrifter

Kommunale virksomheter
Alle barnehager, skoler og andre kommunale virksomheter skal kildesortere avfall. Plasten sorteres i to deler, myk plast (som kan brukes om igjen i produksjon av ny plast) og hard plast (som brukes til energigjenvinning). I tillegg sorterer virksomhetene papir/papp, drikkekartonger og farlig avfall. Mange sorterer også glass/metall. På returpunktene kan klart og farget glass puttes i  samme beholder. 

Avfall fra næringslivet
Kommunen har ikke ansvar for å hente avfall fra private bedrifter. I følge forurensingsloven har næringslivet selv ansvar for håndtering av avfall. De må kjøpe tjenester som gjør at avfallet blir behandlet miljøriktig. Mange bedrifter bruker Follo Ren. Andre har avtale med Norsk gjenvinning (Veolia miljø), Regnbuen gjenvinning eller andre renovasjonsfirmaer.

 

Aktuell informasjon
Forurensningsloven