Kommunen har delegert deler av avfallsområdet til Follo Ren IKS. De har blant annet ansvar for å hente husholdningsavfall.

Henvend deg til Follo Ren hvis du

  • lurer på hvorfor avfallet ikke er tømt
  • har tips om kildesortering
  • har tips om avfallsforebygging
  • vil endre beholderstørrelse og abonnement
  • ønsker ny avfallsløsning for bedriften din

Gi beskjed om at beholderen ikke er tømt  
Finn din tømmedag   
Endre størrelse på beholderen   
Åpningstid for gjenvinningsstasjonene  

Kontaktinformasjon Follo Ren
Telefon: 908 04 010
E-post: FolloRen 
Telefontid mandag–fredag, kl. 08.00–15.45
Nettsidene til Follo Ren

Henvend deg til Oppegård kommune for å 

  • opprette eller si opp abonnement
  • spørre om avfall og avfallsstrategier i kommunen
  • spørre om gjenbruksbutikken OMA

Kontakt oss
Telefon: 66 81 90 90
Telefaks: 66 81 51 21
Besøksadresse: Sofiemyrveien 8, 1412 Sofiemyr
Postadresse: Postboks 510, 1411 Kolbotn 
E-post: UTE 

Abonnement: Kari Munkelien, telefon: 66 81 51 13
Gjenbruksbutikken OMA: Nora Charlotte Isachsen, telefon: 926 66 131 / 66 89 11 00, 
e-post: OMA 

Aktuell informasjon
Avfallsforskriften
Forurensningsloven
FolloRen
Renovasjonsforeskrift